Specyfikacja

POBIERZ SPECYFIKACJĘ W FORMACIE PDF

 

SPECYFIKACJA
MATERIAŁÓW DO DRUKU

Rozmiary plakatów:

Słupy klejone (Traffic):

 • Format plakatów: B1 70x100cm, CLP 142x204cm
 • Papier: B1 – kreda 130 g/m2, CLP – blueback 115-120 g/m2

Słupy z plexi (Metropolis):

 • Format plakatów: CLP 120x180cm
 • Papier: B1 – kreda 130 g/m2, CLP – blueback 120 g/m2

Słupy podświetlane (Wars&Sawa):

 • Format plakatów: CLP 127x237cm
 • Papier: kreda citylight 170g/m2

Panele na kioskach – Krakowskie Przedmieście

 • Format plakatów: CLP 120x180cm
 • Papier: kreda citylight 170g/m2

Szczegóły:

 • Pliki w dowolnym powszechnie stosowanym formacie graficznym (preferowane formaty to TIFF, EPS, PDF) w przestrzeni kolorystycznej CMYK bez profilu kolorystycznego.
 • Bitmapy do druku cyfrowego powinny być spłaszczone.
 • Dla druku cyfrowego kolory Pantone przekształcone na kolory CMYK.
 • Logo lub rysunki w postaci wektorowej.
 • Tekst zamieniony na krzywe.
 • Pliki w skali 1:1 lub 1:10 oraz w odpowiedniej rozdzielczości uzależnionej od wielkości pracy. (300 – 3000 dpi dla pliku w skali 1:10, lub 30 – 300 dpi dla pliku w skali 1:1). Druki o dużych rozmiarach (bilboardy, banery) wymagają mniejszej rozdzielczości (30-70 dpi na wydruku), prace o mniejszych rozmiarach, oglądane z bliska, wymagają większych rozdzielczości (nawet 300 dpi).
 • Przewidziane spady w kolorze pracy nie mniej niż 1 cm na wydruku z każdej strony (2 cm dla druku dwustronnego).
 • Skład koloru czarnego C60/M60/Y60/K100 dla druku cyfrowego, dla druku offsetowego C60/M0/Y0/K100.
 • Plik nie może zawierać masek, kanałów alfa, ani żadnych nadruków „overprint”.
 • Pliki do wycinania krzywoliniowego w formie wykrojnika (krzywa) w formatach PDF, EPS, AI, CDR.

Dla kontroli zgodności kolorów niezbędne jest dostarczenie odbitki próbnej z pliku – proof (proof cyfrowy, Matchprint, Cromalin).
Prosimy o dołączenie poglądowego pliku PDF lub JPG pracy w celu weryfikacji zawartości plików.
Ponadto prosimy o zwrócenie uwagi na rozmieszczenie istotnych elementów projektu (logo, tekst) i zachowanie „bezpiecznych” odległości tych elementów od krawędzi wydruku pracy: min 5 cm dla citylightów i podobnych prac a 20 – 50 cm dla bilboardów (w zależności od wielkości bilboardu).

 

SPECYFIKACJA
EKRANÓW MULTIMEDIALNYCH NA STACJI METRO ŚWIĘTOKRZYSKA

Specyfikacja (wymiary / rozdzielczość):

Dla plików JPG

ekran 1 – 31,680 x 2,688m / 5280 x 448
ekran 2 – 22,464 x 2,688m / 3744 x 448
ekran 3 – 28,992 x 2,688m / 4832 x 448

Dla plików WMV

ekran 1 – 31,680 x 2,688m /4096 x 346
ekran 2 – 22,464 x 2,688m / 3744 x 448
ekran 3 – 28,992 x 2,688m / 4096 x 378

Formaty przygotowywanych materiałów do emisji:

 • video – WMV (kodek wmv3 lub wyższy; max. wielkość 1 pliku 40 MB)
 • obrazy – JPG ( wielkość 1 pliku 20 MB)

 

 SPECYFIKACJA
PRZYGOTOWANIA MATERIAŁU EMISYJNEGO – TRAMWAJE
 

Plik video:

 • Format pliku *.AVI
 • Wielkość pliku max. 5 Mb
 • Rozdzielczość 1280 x 610 px
 • Maksymalnie 25 klatek/s
 • Kodek – H264
 • Szybkość danych w kompresji 1000 Kb/s
 • Długość spotu 30 sekund
 • Pliki nie mogą posiadać dźwięku
 • Plik powinien być dostępny do podglądu w Windows Media Player (od wersji 11 i wyżej).

Plik statycznego obrazu:

 • Format pliku *.JPEG
 • Wielkość pliku max. 1 Mb
 • Wymiary 1280 x 610 px
 • Rozdzielczość maksymalnie 96 dpi
 • Zapis koloru w RGB

Niemożliwe jest umieszczanie reklam:

a) przesyconych erotyzmem oraz zawierających elementy i treści pornograficzne;
b) nakłaniających do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
c) zawierających treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć,
preferencje seksualne czy narodowość;
d) deprecjonujących komunikację miejską;
e) promujących produkty alkoholowe w tym piwo;
f) zawierających treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczające jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)
g) naruszających przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
h) propagujących postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerujące niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
i) zachęcających do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
j) zachęcających do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
k) zachęcających do używania produktów tytoniowych;
l) sprzecznych z przepisami prawa;
m) sprzecznych z Kodeksem Etyki Reklam.

Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na zmieniające się pomysły twórców reklamy oraz tolerancję Pasażerów komunikacji miejskiej.

Nazewnictwo nadsyłanych plików: Nazwy plików nie mogą zawierać znaków i spacji. W nazwie pliku powinna być zawarta informacja: <firma, instytucja>_<nazwa kampanii>_<data końca emisji kampanii>.avi lub .jpeg

 

SPECYFIKACJA
PRZYGOTOWANIA MATERIAŁÓW NA NOŚNIKI W AUTOBUSACH

Ekrany LCD:

Plik video:

 • Format pliku *.MP4
 • Wielkość pliku max. 5 Mb
 • Pliki nie mogą posiadać dźwięku
 • Rozdzielczość 1280 x 610 px
 • Maksymalnie 25 klatek/s
 • Kodek – H264
 • Szybkość danych w kompresji 1000 Kb/s
 • Długość spotu: 30 sekund
 • Powinien być dostępny do podglądu w Windows Media Player (od wersji 11 i wyżej).

Plik statycznego obrazu:

 • Format pliku *.JPEG
 • Wielkość pliku max. 1 Mb
 • Wymiary 1280 x 610 px
 • Rozdzielczość maksymalnie 96 dpi
 • Zapis koloru w RGB

Ramki:

 • Wymiar netto: 89x29cm + 5mm spad.
 • Projekt w kolorach CMYK, 300 DPI.
 • Wszystkie elementy istotne (napisy, logotypy itd.) powinny być umieszczone 2cm od krawędzi formatu netto.
 • Zaznaczone linie cięcia.
 • Czcionki zakrzywione, zewnętrzne obrazy załączone do projektu.
 • Format .pdf, .tiff lub .jpg

Tyły autobusów:

Ze względu na różnorodność modeli i producentów autobusów, uzyskanie konkretnej specyfikacji uzależnione jest od rodzaju kampanii i jej zasięgu.

Niemożliwe jest umieszczanie reklam:

a) przesyconych erotyzmem oraz zawierających elementy i treści pornograficzne;
b) nakłaniających do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
c) zawierających treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć,
preferencje seksualne czy narodowość;
d) deprecjonujących komunikację miejską;
e) promujących produkty alkoholowe w tym piwo;
f) zawierających treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczające jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)
g) naruszających przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
h) propagujących postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerujące niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
i) zachęcających do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
j) zachęcających do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
k) zachęcających do używania produktów tytoniowych;
l) sprzecznych z przepisami prawa;
m) sprzecznych z Kodeksem Etyki Reklam.

Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na zmieniające się pomysły twórców reklamy oraz tolerancję Pasażerów komunikacji miejskiej.

Nazewnictwo nadsyłanych plików: Nazwy plików nie mogą zawierać znaków i spacji. W nazwie pliku powinna być zawarta informacja: <firma, instytucja>_<nazwa kampanii>_<data końca emisji kampanii>.mp4 lub .jpeg