Warexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę oraz podłączenie we wskazanych miejscach na terenie m.st. Warszawy, w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy i wykonania prototypów, łącznie do 88 sztuk, 2 rodzajów podświetlanych słupów ogłoszeniowych.

Termin składania pisemnych ofert w siedzibie Zamawiającego upływa w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 10.00. Jawne otwarcie ofert odbędzie się ww. miejscu w dniu 5 grudnia 2016 r. o godz. 10.30. Oferty powinny być zabezpieczone wadium w wysokości: 50 000 zł.

SIWZ 31.10.2016 (pdf)

Ogłoszenie o przetargu do publikacji w prasie 31.10. 2016 (pdf)

Załącznik 2A (pdf) – opis przedmiotu zamówienia konkursowy

Załącznik 2B (pdf) – opis przedmiotu zamówienia słup dla historycznych rejonów Warszawy