Współpracujemy z miastem s. st. Warszawy przy kampanii #OddychajWarszawo, która mówi o źródłach i skutkach zanieczyszczeń powietrza oraz o możliwych do podjęcia działaniach na rzecz czystego powietrza dla Warszawy.

#OddychajWarszawo ma dwie odsłony: pierwsza, zwiększająca świadomość mieszkańców stolicy, podczas której mówiliśmy nie tylko o ekodotacjach, ale także o dobrych nawykach, m. in. korzystania z komunikacji miejskiej czy o problemie spalania śmieci w domowych piecach. Druga odsłona kampanii to już konkretne informacje o tym, jaką dotację można uzyskać i jak poprawnie złożyć wniosek.

Warexpo było odpowiedzialne za przygotowanie kampanii od strony merytorycznej (strategia komunikacji z mieszkańcami oraz jednostkami administracyjnymi miasta), wizualnej (projekt graficzny plakatów, materiałów informacyjnych, ulotek, spotów), przeprowadzenie kampanii outdoorowej z wykorzystaniem własnych nośników (słupy, ekrany w komunikacji miejskiej, galeria multimedialna w przejściu pomiędzy I a II linia metra na metrze Świętokrzyska) i dystrybucję materiałów informacyjnych. W ramach projektu prowadzimy także profile w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).

Więcej o projekcie