Zarząd Spółki Warexpo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę podświetlanych słupów ogłoszeniowych dla Warszawy wraz z dokumentacją (znak sprawy: DOZ-XI-7/17) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie punktu 19.1 SIWZ, tj. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

ADBOARD Sp. z o.o. z siedzibą w Sielinko

Adres Wykonawcy: ul. Parkowa 2, Sielinko

NIP: 7881935070

REGON:300566198

KRS:0000281908

oraz

NR EGAL Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie

Adres Wykonawcy: Krucza 16/22, Warszawa

NIP: 7010137916

REGON: 141440385

KRS: 0000306510