W związku z unieważnieniem postępowania nr DOZ-XI-1/16 odpowiednie zawiadomienia zostały przesłane do wykonawców, którzy złożyli oferty w tym postępowaniu.