Plan inwestycyjny w toku – wymieniamy tradycyjne klejone słupy reklamowe na nowoczesne podświetlane nośniki. Kolejne trzy pojawiły się ostatnio wzdłuż ul. Marszałkowskiej i jeden przy ul. Nowy Świat.  

Zgodnie ze strategicznymi celami, Warexpo w kolejnych latach planuje wymienić kilkadziesiąt starych nośników. Oba warianty nośników zostały zaprojektowane przez Towarzystwo Projektowe na zlecenie Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Koncepcja jest skierowanych do wszystkich firm z branży OOH. Głównym celem ujednolicenia formy nośników jest porządkowanie przestrzeni reklamowej.