Stan powietrza to ważny temat stolicy. Dlatego warto edukować już najmłodszych. Dla Miasta Stołecznego Warszawa zrealizowaliśmy projekt – tablica magnetyczna ma uczyć przedszkolaki i uczniów, co mogą robić w zależności od stanu powietrza. Trafiła do 553 szkół i przedszkoli we wszystkich stołecznych dzielnicach. Projekt powstał w ramach kampanii #OddychajWarszawo.

fot. Ewelina Lach

Tablica ma ułatwić codzienne informowanie nauczycieli, uczniów, ich rodziców i opiekunów o stanie powietrza w Warszawie. Jej treść odpowiada poziomom Warszawskiego Indeksu Powietrza ogólnego (WIPo). Powinna być umieszczona w widocznym i ogólnodostępnym miejscu np. korytarz, niedaleko wejścia. Codzienną obsługą mogą się zająć w szkołach uczniowie lub uczniowie pod opieką wychowawców, bądź nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. W przedszkolach obsługą tablicy powinni zajmować się opiekunowie i wychowawcy, przedstawiając dzieciom w prostych słowach jej cel i działanie. Dorośli mogą monitorować stan WIPo, a dzieci przesuwać znacznik we właściwie miejsce na tablicy, zgodnie ze wskazanymi przez dorosłych danymi. Szczególnie ważne jest uzupełnienie danych na tablicy w miesiącach jesienno-zimowych.

fot. Ewelina Lach
fot. Ewelina Lach