Kategoria: Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

2017-03-24

Zarząd Spółki Warexpo sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie i dostawę podświetlanych słupów ogłoszeniowych dla Warszawy wraz z dokumentacją (znak sprawy: DOZ-XI-7/17) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, na podstawie punktu 19.1 SIWZ, tj. oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie…

więcej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

2017-03-08

Warexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa; informuje o rozpoczęciu procedury udzielenia zamówienia w trybie zapytania ofertowego na wykonanie, dostawę oraz podłączenie podświetlanych słupów ogłoszeniowych.

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-12-12

Warexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa ogłasza II przetarg nieograniczony (w oparciu o istotnie zmodyfikowane kryteria udziału) na wykonanie, dostawę oraz podłączenie we wskazanych miejscach na terenie m.st. Warszawy, w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy i wykonania prototypów, łącznie do 88 sztuk, 2 rodzajów podświetlanych…

więcej

Ogłoszenie o zamówieniu

2016-10-31

Warexpo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę oraz podłączenie we wskazanych miejscach na terenie m.st. Warszawy, w ciągu 2 lat od dnia zawarcia umowy i wykonania prototypów, łącznie do 88 sztuk, 2 rodzajów podświetlanych słupów ogłoszeniowych.

więcej