Przekrój to polskie czasopismo społeczno-kulturalne wydawane w latach 1945–2013 w Krakowie (w latach 2002–2009 w Warszawie) jako tygodnik i ponownie od 2016 roku w Warszawie jako kwartalnik.

W ramach reaktywacji pisma Warexpo zaplanowało i koordynowało trzy ogólnopolskie kampanie na słupach reklamowych (w grudniu 2016 roku, w styczniu 2017 i w czerwcu 2017 roku).

nazwa: Ogólnopolska kampania Kwartalnika Przekrój.

klient: Kwartalnik Przekrój

zaplanowanie i koordynacja kampanii: Justyna Chorzela (Dział Sprzedaży Powierzchni Reklamowej Warexpo)

termin: 

I etap: grudzień 2016 r. (Trójmiasto, Warszawa, Toruń, Bydgoszcz, Rzeszów, Łódź, Wrocław, Kraków, Poznań)

II etap: styczeń 2017 r. (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź)

III etap: czerwiec 2017 r. (Trójmiasto, Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Łódź)

nośniki: 

Słupy reklamowe: ogólnopolska sieć słupów klejonych, Traffic (Warszawa)