Kampania WFF to połączenie nośników analogowych i multimedialnych. Oprócz słupów reklamowych i paneli umieszczanych na kioskach na Krakowskim Przedmieściu informacje o zbliżającym się festiwalu filmowym wyświetlane były na ekranach w tramwajach oraz w galerii multimedialnej w przejściu pomiędzy I a II linią metra na stacji Metro Świętokrzyska.

nazwa: Kampania informująca/promująca 33. Warszawski Festiwal Filmowy

klient: Warszawska Fundacja Filmowa

zaplanowanie i koordynacja kampanii: Justyna Chorzela (Dział Sprzedaży Powierzchni Reklamowej Warexpo)

termin: 01.10 – 31.10. 2017

nośniki:

Słupy reklamowe: słupy reklamowe: Traffic, Wars&Sawa, ekrany w tramwajach, galeria multimedialna Metro Świętokrzyska, panele reklamowe na kioskach na Krakowskim Przedmieściu