Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu                Marcin Ochmański

Członek Zarządu             Jacek Wierzbicki

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady    Maciej Fijałkowski

Członkini Rady                 Justyna Chorzela

Członek Rady                    Stanisław Faliński

Członek Rady                    Dariusz Klimaszewski

Członek Rady                    Przemysław Matracki