Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu                Marcin Ochmański

Członek Zarządu             Jacek Wierzbicki

 

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady    Maciej Fijałkowski

Sekretarz Rady                  Stanisław Faliński

Członek Rady                     Dariusz Klimaszewski