Warexpo udekorowało latarnie stolicy ponad 3 tysiącami flag w barwach Polski, Warszawy i NATO.