Niejednokrotnie podświetlane nośniki reklamowe Warexpo były wykorzystywane do eksponowania działań artystycznych. Szczególną moc mają przedsięwzięcia realizowane w ostatnich miesiącach, gdy instytucje kultury pozostają zamknięte.

Fundacja Wszyscy Jesteśmy Fotografami oraz Galeria Promocyjna działająca przy Staromiejskim Domu Kultury, wykorzystały nośniki uliczne Warexpo, jako przestrzeń wystawienniczą, na której zaprezentowały projekt fotograficzny Portret Osobisty VOL. 3.

W formie wystawy outdoroowej eksponowanej na sieci nośników Smart Citylight, Led Space i na podświetlanych nowoczesnych słupach ulicznych pokazane zostały zdjęcia autorstwa Silvii Pogody, Bartka Wieczorka oraz duetów Dyby i Adama Lach, Marty Zgierskiej i Mateusza Sarełło.

Więcej informacji o projekcie

Warexpo jest partnerem wystawy.

foto.Bartek ZaborowskiGRID Images
foto.Bartek Zaborowski GRID Images
foto.Bartek Zaborowski GRID Images
foto.Bartek Zaborowski GRID Images
foto.Bartek Zaborowski GRID Images