reklama w tramwajach

Tramwaje warszawskie kursują na 276 kilometrach torów, mają 1500 ekranów LCD w niemal 200 pojazdach typu SWING i JAZZ – to 400 tysięcy odbiorców dziennie i jedna z najskuteczniejszych form digitalowej reklamy out of home.

15-sekundowe spoty reklamowe wyświetlane są w formie statycznej lub animacyjnej od 3 do 6 razy w ciągu godziny. To daje emisję spotów od 400 tysięcy do 800 tysięcy razy w podczas standardowej dwutygodniowej kampanii.

Przykłady realizacji:

Zobacz specyfikację nośników