Następny nośnik

NOŚNIK SMART CITYLIGHT
INFORMACJE OGÓLNE
Nośniki w Tramwajach

Tramwaje warszawskie kursują na 276 kilometrach torów, mają 1500 ekranów LCD w niemal 200 pojazdach typu SWING i JAZZ – to 400 tysięcy odbiorców dziennie i jedna z najskuteczniejszych form digitalowej reklamy out of home. 15-sekundowe spoty reklamowe wyświetlane są w formie statycznej lub animacyjnej od 3 do 6 razy w ciągu godziny. To daje emisję spotów od 400 tysięcy do 800 tysięcy razy w podczas standardowej dwutygodniowej kampanii.

Specyfikacja techniczna

Jakie są zalety nośnika?

Najlepsze lokalizacje
Bliskość odbiorcy
Ekologia
Kreatywne rozwiązania

Specyfikacja techniczna

Wariant 1
Ekrany LCD:
Plik video:

  • Format pliku *.AVI
  • Wielkość pliku max. 5 Mb
  • Rozdzielczość 1280 x 610 px
  • Maksymalnie 25 klatek/s
  • Kodek – MPEG-4 (Xvid)
  • Szybkość danych w kompresji 1000 Kb/s
  • Długość spotu 30 sekund
  • Pliki nie mogą posiadać dźwięku
  • Plik powinien być dostępny do podglądu w Windows Media Player (od wersji 11 i wyżej).

Pobierz specyfikację
PDF 1.8 mb
Informacje szczegółowe
Nośniki w autobusach:

EKRANY LCD
to nowoczesny i prestiżowy nośnik przykuwający uwagę pasażerów w 536 autobusach. Obecnie, w sumie jest 2286 ekranów. Istnieje możliwość wyboru pakietu ekranów tak, aby emitowany spot widoczny był w autobusach jeżdżących po całej lub jedynie wybranej części Warszawy.

FULLBACK
to reklama zewnętrzna umiejscowiona na tylnej części autobusu (szyba + klapa) w postaci zadrukowanej folii. Istnieje możliwość wyboru numeru linii autobusu.

HALFBACK
to reklama zewnętrzna umiejscowiona na tylnej części autobusu w postaci zadrukowanej folii, z możliwością wyboru miejsca oklejenia: szyba lub klapa pojazdu. Istniej możliwość wyboru numeru linii autobusu.

RAMKI
to reklama wewnątrz autobusu, umiejscowiona pod sufitem pojazdu, umożliwiająca ekspozycję plakatów o wymiarach: 30x90cm.

Zobacz specyfikację nośników

Niemożliwe jest umieszczanie reklam:

a) przesyconych erotyzmem oraz zawierających elementy i treści pornograficzne;
b) nakłaniających do nienawiści czy przemocy w stosunku do jakiejkolwiek organizacji, osoby lub grupy osób;
c) zawierających treści dyskryminujących, w szczególności ze względu na rasę przekonania religijne, płeć, preferencje seksualne czy narodowość;
d) deprecjonujących komunikację miejską;
e) promujących produkty alkoholowe w tym piwo;
f) zawierających treści i wizualizacje przedstawiające przedmiotowe traktowanie człowieka i uwłaczające jego godności (np. reklamy przedstawiające sceny przemocy)
g) naruszających przyjęte zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje;
h) propagujących postawy kwestionujące prawa zwierząt, sugerujące niehumanitarne traktowanie zwierząt (z wyjątkiem potrzeb kampanii społecznych);
i) zachęcających do korzystania z rzeczy i przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla użytkownika oraz jego otoczenia;
j) zachęcających do negatywnych zachowań i postaw zagrażających szeroko pojętemu bezpieczeństwu;
k) zachęcających do używania produktów tytoniowych;
l) sprzecznych z przepisami prawa;
m) sprzecznych z Kodeksem Etyki Reklam.

Zawartość powyższego spisu może ulec zmianie ze względu na zmieniające się pomysły twórców reklamy oraz tolerancję Pasażerów komunikacji miejskiej.

Nazewnictwo nadsyłanych plików: Nazwy plików nie mogą zawierać znaków i spacji. W nazwie pliku powinna być zawarta informacja: <firma, instytucja>_<nazwa kampanii>_<data końca emisji kampanii>.avi lub .jpeg

Realizacje

Warszawskie ZOO
Narodziny, odwiedziny, ciekawostki, plany i wskazówki, czyli o tym, co nowego w Warszawskim ZOO, można dowiedzieć się z ekranów LED space Warexpo, przestrzeni cyfrowej w przejściu pomiędzy I a II linią metra oraz z sieci nośników smart citylight. Operator nośników reklamowych spółka Warexpo we współpracy z Warszawskim ZOO pokazuje zwierzęce newsy w prestiżowych lokalizacjach miasta. […]
Zobacz więcej

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz indywidualnej wyceny swojej kampanii reklamowej?
Przygotujemy dla Ciebie dopasowaną ofertę!

Skip to content